Accueil     recherche    map de site
78, avenue d'Iéna 75016 Paris   Tel: +33 (0)1 44 18 60 20 (secrétariat), +33 (0)1 44 18 60 23 (service consulaire)   Fax: +33 (0)1 44 18 60 25   secretariat@azambassade.fr , paris@mission.mfa.gov.az; consulat@azambassade.fr   Horaires   Plan d'accès
Menu principal
Photos d'Azerbaïdjan
İkili vətəndaşlıq / Double nationalité

 

  AZƏRBAYCANIN FRANSADAKI SƏFİRLİYİNİN
KONSULLUQ XİDMƏTİ

78, avenue d'Iéna, 75016, Paris 

DİQQƏT !

Bütün konsulluq məsələləri ilə əlaqədar müraciətlər yalnız əvvəlcədən telefon və ya elektron poçt vasitəsilə görüş (rendez-vous) təyin edilməklə həyata keçirilir.

Görüş vaxtı viza müraciətləri üçün həftənin 1-ci, 3-cü və 5-ci günləri saat 10:00-12:00* intervalında, digər müraciətlər üçün həftənin 2-ci və 4-cü günləri saat 10:00-12:00* intervalında konsulluq şöbəsi tərəfindən müəyyən edilir.

Tel: 01 44 18 60 23 (hər gün saat 9:00-dan 13:00-dək və 14:00-dan 17:00-dək, 3-cü gün saat 9:00-dan 13:00-dək) Elektron adres: consulat@azambassade.fr

*bayram günləri istisna olmaqla

 

Double nationalité (en français)

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ikili vətəndaşlığının tanınmaması
 

“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 30 sentyabr tarixli 527-IQ nömrəli Qanununun 10-cu maddəsinə əsasən:

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olan şəxsin ikili vətəndaşlığı olduqda (Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı ilə yanaşı, digər dövlətin (dövlətlərin) vətəndaşı olduqda) həmin şəxsin xarici dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyəti, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrində nəzərdə tutulmuş və ya Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndinə müvafiq surətdə həll edilmiş hallar istisna olmaqla tanınmır. 

“Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının 1998-ci il 30 sentyabr tarixli 527-IQ nömrəli Qanununa 2014-cü ilin 30 may tarixində edilmiş dəyişikliklərə əsasən:

Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bir ay müddətində bu barədə Azərbaycan Respublikasının səlahiyyətli orqanlarına yazılı məlumat verməlidir. Xarici dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən bu barədə  müvafiq icra hakimiyyəti orqanına bir ay müddətində yazılı məlumatın verilməməsi – üç min manatdan beş min manatadək miqdarda cərimə və ya üç yüz altmış saatdan dörd yüz səksən saatadək ictimai işlər ilə cəzalandırılır (10-cu maddənin ikinci hissəsi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 28 aprel 2015-ci il tarixli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ). 

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının digər dövlətin vətəndaşlığını könüllü əldə etməsi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının itirilməsi üçün əsas hesab edilir (18-ci maddə).

Qeyd: Son müddəalar (10-cu maddənin ikinci hissəsi və 18-ci maddə) 30 may 2014-cü il tarixinədək digər dövlətin vətəndaşlığını əldə etmiş şəxslərə şamil edilmir.

Fransa vətəndaşlığını qəbul etmiş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bir ay müddətində bu barədə Azərbaycan Respublikasının Fransadakı Səfirliyinə yazılı məlumat verməlidir.

Bunun üçün aşağıdakı sənədlərin Səfirliyə göndərilməsi tələb olunur:

Ərizə 

Azərbaycan Respublikası ümumvətəndaş pasportunun surəti

Fransa pasportunun və oturum sənədinin surəti 

Fransadakı ünvanı göstərən sənədin surəti ( hər hansı faktura və s.)

---------------------------------------------

Double nationalité

Non-reconnaissance de la double nationalité du citoyen d’Azerbaïdjan

Conformément à l'article 10 de la loi n° 527-IQ «Sur la citoyenneté de la République d'Azerbaïdjan» daté du 30 Septembre 1998 :

Le citoyen de la République d’Azerbaïdjan possédant la double nationalité (en plus être un citoyen de la nationalité de l'autre pays (autres pays) la citoyenneté d'une affiliation de la personne d'un État étranger, prévu par les traités internationaux ou la Constitution de la République d'Azerbaïdjan conformément à la clause 32 de l'article 109 sauf disposition contraire conformément non-reconnu.

Selon les amendements le 30 mai 2014 de la loi n° 527-IQ «Sur la citoyenneté de la République d'Azerbaïdjan» daté du 30 Septembre 1998:

Le citoyen azerbaïdjanais s’est fait naturaliser de la nationalité étrangère doit informer par écrit dans un mois les autorités compétentes de la République d’Azerbaïdjan. Les gens qui ne le font pas, ils assument la responsabilité en conformité avec le Code pénal de la République d'Azerbaïdjan. (Article 10, deuxième alinéa)

Le citoyen azerbaïdjanais s’est fait naturaliser bénévolement de la nationalité d’un autre État, cela peut être considéré comme un principe de base de la perte de la citoyenneté azerbaïdjanaise. (Article 18)

Remarque: Dernières dispositions (La deuxième partie de l'article 10 et l'article 18) n’est pas applicable aux personnes ayant acquis la nationalité d'un autre État jusqu'au 30 juin 2014.

Le citoyen azerbaïdjanais s’est fait naturaliser de la nationalité française doit informer par écrit dans un mois l’Ambassade d’Azerbaïdjan en France.

 

 

Agenda
Chaînes de Ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan

Suivez-nous sur Facebook
Découvrez l'Azerbaïdjan
Recherche

Archives


Carte d'Azerbaïdjan
Carte d'Azerbaïdjan
Chronologie des mises à jour du portail
19/10/2017

Tous droits réservés.
©  AMBASSADE D'AZERBAÏDJAN EN FRANCE - 2017